Vad är Elementärtidsystem idag?

Förutbestämda tidssystem (MTM Metods Tid Mätning) i klassisk mening har varit läran om tidsstudier på arbete enligt elementära (förutbestämda) tider för varje rörelse som krävs för arbete som studeras.

SAM-analys i synnerhet idag är för att skapa effektiva och standardiserade arbetsmetoder i syfte att nå världsklass och Lean implementering, genom

  • Kartläggning och eliminering av  förluster i produktion och logistik(materialhantering)
  • Balansera arbetsflöden
  • Skapa nya arbetsmetoder i tidiga faser under produkt utveckling
  • Definiera cykeltider, monteringstider och Takttider
  • Förbättra hälsa, säkerhet och tillfredsställelse för operatörer (ERGONOMI)
  • Reducera tider för omställningar, produktbyten och verktygsbyten
  • Förbättra kvalité
  • Bestämma optimal bemanning