Vad är MTM idag?

MTM (Metod Tid Mätning) i klassisk mening har varit läran om tidsstudier på arbete enligt elementära (förutbestämda) tider för varje rörelse som krävs för arbete som studeras.

MTM idag är för att skapa effektiva och standardiserade arbetsmetoder i syfte att nå världsklass och Lean implementering, genom

  • Kartläggning och eliminering av  förluster i produktion och logistik(materialhantering)
  • Balancera arbetsflöden
  • Skapa nya arbetsmetoder i tidiga faser under produkt utveckling
  • Definiera cykeltider, monteringstider och Takttider
  • Förbättra hälsa, säkerhet och tillfredsställelse för operatörer (ERGONOMI)
  • Reducera tider för omställningar, produktbyten och verktygsbyten
  • Förbättra kvalité