https://www.mtmnorden.com

Organisation

Styrelsen har beslutat att ändra understrukturen i föreningen i syfte att säkerställa kompetensen för samtliga MTM systemen och övriga tidsättnings verktygen.

Ändringen består i att ett Lärarteam skapas och leds av vice ordförande(f.n. Peter Almström).

Syfte med denna förändring är att föreningen kan erbjuda kurser av samtliga MTM systemen av certifierade lärare över tiden.