Organisation

Styrelsen har beslutat att ändra understrukturen i föreningen i syfte att säkerställa kompetensen för samtliga Elementär Tidsystemen systemen och övriga tidsättnings verktygen.

Ändringen består i att ett Lärarteam skapas och leds av vice ordförande(f.n. Peter Almström).

Syfte med denna förändring är att föreningen kan erbjuda kurser av samtliga Elementär tidsystemen av certifierade lärare över tiden.

Våra hedersmedlemmar är Klaus Helmrich och Bert Carl. Båda har gjort en långt och tjänstfullt arbete i föreningen.