Support inom metod och tidssättning

Kontakta +46 21 12 88 00 

MTM föreningen i Norden är en ideell förening med uppgift att vara Nordens ledande inom standardisering och utveckling av metod och tidsättning för att maximera värdeökande tid av total tid som krävs i produktens framställning. 

MTM-EWD är en Internationell Organisation som består av Nationella MTM föreningar.

MTM-EWD:s styrelse reglerar alla MTM systemens riktighet och korrekt användning genom validering av systemen, reglering och standardisering  av utbildningsmaterialet samt utvecklar både befintliga och nya MTM system.

Tidssättning med MTM systemen

MTM systemen är en internationell standard att sätta elementära tider för alla aktiviteter i företaget.

Metod och metodförbättring

Metoden ger tiderna och metoden går alltid att förbättra. Vi klassar tiderna i värdeökande tid och icke värdeökande tid, när vi förbättrar metoden.

Tidssättning med klockstudier och prestationsvärdering

Inte fullt så noggrann som MTM systemen, men tillsammans med stoppur och prestationsvärdering fås tiderna tillräckligt rätta, speciellt i långa aktiviteter.

Vi förmedlar tekniska konsulttjänster

Vi tillhandahåller en resurs, som kan utbilda, ge råd och förmedla i konflikter på arbetsplatser gällande MTM systemen, tidssättning och andra tvister och oklarheter

GDPR

MTM föreningen I Norden har I enlighet med den nya lagen om personuppgifter (GDPR) vidtagit åtgärder för att rensa ut personuppgifter som inte är nödvändiga för vår verksamhet. Föreningen lagrar uppgifter om alla som är cerifierade lärare och tekniker I något av MTM-systemen samt kontaktpersoner på våra medlemsföretag.. Vi lagrar personuppgifter som personerna har lämnat samtycke till. Om du vill veta vilka uppgifter vi lagrar eller om du vill ta bort dina personuppgifter, hör av dig till:

  • MTM föreningen I Norden
  • Termometergatan 13
  • 72350 Västerås
  • tel. +46 21 12 88 00