Om oss

Vi har drygt 25 medlemsföretag och medlemsorganisationer i hela Norden. Dessutom har vi många regionala produktivitetsföreningar i Sverige som medlemmar.

Totalt organiserar vi på detta vis cirka 3000 professionella utövare av Produktionsteknik och Elementära Tidsystem, Klockstudier och MPU i hela Norden.

MTM-Föreningen bildades 1955 och erbjuder en partsoberoende plattform för att utveckla, sprida och säkerställa tillämpningen av verktyg och koncept, för att förbättra företagens produktivitet och konkurrenskraft.

MTM-Föreningen i Norden är en IDEELL FÖRENING och vi ansvarar för MTM-systemens och andra elementär tidsättnings systemens utveckling, spridning och tillämpning i Norden.

 Vi erbjuder utbildning, utbildningsmaterial, och konsultstöd genom MTM-Föreningen i Norden, i samarbete med våra medlemsföretag, och våra Regionala Produktivitetsföreningar.

Syfte:

Vi verkar för att:

  • Säkerställa kvaliteten i tillämpningen av MTM-Systemen.
  • Utbilda och certifiera i MTM-systemen, både lärare och tillämpare.
  • Öka systematik och kraft i produktivitetsarbetet.
  • Driva nätverk i produktivitetsfrågor.

Vår verksamhet är att:

  • Utveckla, tillhandahålla, och utbilda inom våra koncept och verktyg.
  • Arrangera samt medverka i konferenser och seminarier.
  • Driva nätverk för erfarenhetsutbyte.
  • Informera och debattera i frågor kring produktivitet.
  • Erbjuda konsulttjänster.

Tycker du att det är viktigt att utveckla produktivitet? 

Bli medlem du också!