MTM-föreningen i Norden styrelse 2024-2025

Val av föreningens ordförande:

Veikko Turunen, VTPS

Val av styrelseledamöter:

Peter Almström (Chalmers)

Erik Nyström (Aurobay)

Tommy Thunberg-Bertolone  (IF Metall)

Christer Lundin  (Teknikföretagen)

Victor Hedén (Högskolan Skövde)

Linda van Lith (Cejn)

Åsa Fasth Berglund  (Stena)

Tony Jurstedt 

Patrick Antonsson (Scania)

Suppleanter:

Linda Alenius  (Lundbergs Pressgjuteri AB)

Elina Parviainen (Mayer, Finland)

Valberedningens nya kandidater:

Ola Fogelmark (Suppleant) 

Glenn Gunnarsson (Suppleant Teknikföretagen)

Avgår:

Leif Funke (Volvo Penta)