MTM-föreningen i Norden styrelse 2023-2024

Veikko Turunen

Ordförande/ VTPS

"Lång erfarenhet av ledarskap och produktionsteknik inom bearbetning, montering och gjuterier. Erfarenhet om MTM1, MTM 2, MTM 3, Most och SAM. Lärare i Högskolan och inom Industrin "

Christer Lundin

Ledamot / Teknikföretagen

"Bevakar Teknikföretagens intressen i MTM-systemens tillämpning"

Peter Almström

Vice ordförande / Chalmers Tekniska Universitet

" Bevakar den produktionstekniska utveckling ur akademisk synvinkel. MTM SAM lärare. Ansvarig för lärarteam och kursmaterial "

Erik Nyström

Ledamot / PES / Aurobay

"Lärare och gedigen erfarenhet av SAM-analys, MTM-systemen, produktion och produktionsteknik"

Tony Jurstedt

Ledamot 

"Långvarig erfarenhet av MTM-systemen och användning av MTM SAM, MTM1, MTM 2,  samt lärare i MTM SAM"

Victor Hedén

Ledamot / Högskolan i Skövde (HiS)

"Utbildar i SAM-analys digitalt"

Tommy Thunberg Bertolone

Ledamot / IF Metall

"Bevakar utveckling och användning av MTM-systemen ur arbetstagarnas synvinkel"

Leif Funke

Ledamot/ Volvo Penta

"Lång erfarenhet inom produktion, produktionsteknik och digitalisering"

Åsa Fasth Berglund

Ledamot/ Chalmers Tekniska Universitet

"Development Portfolio Manager - Imdustry 4.0, Rise Produktionslyftet, MTM Knowledge"

Elina Parviainen

Ledamot/Entrepreneur HumanProcess Oy, Finland

"Jobbar med ergonomifrågor och promotar tidsättning med elementärtider i Finland."

Linda Alenius

Suppleant/Sigma AB, konsult

Jobbar som produktionstekniker hos olika företag i Jönköping regionen

Linda van Lith

Suppleant/ Produktionstekniker / Cejn

"Cejn tillverkar produkter till pneumatik och hydraulik, väldigt små och lite större"

Eila Turunen

Administration/ tel. 0767788901 

email: info@mtmnorden.com

"Beställning, Order, fakturering, Certifikaten, Post, Kansli och Arkiv"