Styrelsens dokument

AVTAL
AVTAL

MTM föreningen har avtal om samarbete med bl. a. IUC, Sigma och LERNIA

Verksamhetsbeskrivningar
Verksamhetsbeskrivningar

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner publiceras i varje årsmöte.

PRISER
PRISER

Priser för kurser lämnas med offerter.

Fasta priser är certifieringsavgifter:

- tekniker från företag 6000 kr

- tekniker från utbildningsinstitut 2500 kr