Certifierade MTM SAM lärare

Bert Carl, MTM föreningen i Norden

Hedersmedlem

Peter Almström

Lärarsamordnare