https://www.mtmnorden.com

Aktuellt övrigt

SAMARBETE

MTM föreningen i Norden tillsammans med IDC Väst, SIGMA Industry, Högskolan i Skövde och Solme diskuterar hur ett samarbete inom MTM och Metod kan fördjupas. 

Motion Time Measurement  - Ethical Work Design International

Organisationen MTM-EWD utvecklar, beslutar och bevakar standarder inom MTM systemen, examinationer, certifieringar och utbildningsmaterial.

Digitalisering

MTM föreningen i Norden utvecklar en On-line kurs för de olika MTM systemen tillsammans med MTM-EWD. Även diskuteras om digitala kursböcker.

Årsmöte 2021 viktiga beslut: 

  • Uppdatering av stadgar
  • INVALDA TILL STYRELSEN: Åsa Fasth Berglund, Pierre Johansson, Erik Nyström

Våra kurser är tillgängliga som On-line kurser