Aktuellt övrigt

SAMARBETE

MTM föreningen i Norden tillsammans med IDC Väst, SIGMA Industry och Solme diskuterar hur ett samarbete inom MTM och Metod kan fördjupas. 

Internationella Motion Time Measurement Development - Ethical Work Desig

Organisationen IMD-EWD utvecklar, beslutar och bevakar standarder inom MTM systemen, examinationer, certifieringar och utbildningsmaterial.

Digitalisering

MTM föreningen i Norden utvecklar en On-line kurs för de olika MTM systemen tillsammans med IMD-EWD. Även diskuteras om digitala kursböcker.