MTM

Methods - Time Measurement

METODTID MÄTNING

MTM-Föreningen i Norden

MTM-Föreningen i Norden tillhandahåller utbildningar, utbildningsmaterial och konsulttjänster inom MTM-systemen, t.ex. SAM, MTM-UAS och Produktionsteknik . Våra huvudmän är företag, fackföreningar samt regionala produktivitetsföreningar med individuella medlemmar.

Prioritet för MTM-Föreningen i Nordens utbildningar:

1. SAM, MTM-UAS, MTM2 och MTM Bas

2. Klockstudier med Prestations bedömning

3. Frekvensstudier

4. Ergonomi

5. Metodarbete, Metodbeskrivning, Metodanalys

6. Linebalansering

7. Man-Maskin schema