https://www.mtmnorden.com
MTM

Methods Time Measurement

METOD - TID - MÄTNING

MTM-Föreningen i Norden

MTM-Föreningen i Norden tillhandahåller utbildningar, utbildningsmaterial och konsulttjänster inom MTM-systemen, t.ex. MTM-SAM, MTM-UAS och Produktionsteknik . Våra huvudmän är MTM-EWD International, företag, fackföreningar samt regionala produktivitetsföreningar med individuella medlemmar.

Prioritet för MTM-Föreningen i Nordens utbildningar:

1. MTM-SAM, MTM-UAS, MTM2 och MTM1 Bas

2. Klockstudier med Prestationsbedömning

3. Frekvensstudier

4. Ergosam

5. Metodarbete, Metodbeskrivning, Metodanalys

6. Linebalansering

7. Man-Maskin schema