Medlemskap och Certifieringar

Medlemskap i MTM-föreningen för företag

7500 kr/år

Medlemskap i MTM-föreningen för enmans företag (konsult- och fåmansföretag )

3500 kr/år

Medlemskap i MTM-förening för lärosäten

500 kr/år

Kostnad för Certifiering

En tekniker som genomgår en MTM-SAM, MTM-UAS, MTM1 eller MTM2 kurs får utbildningsmaterial, certifiering och blåkort som bevis


Lärarens kostnader är exkluderade från ovanstående ( tid, hotell, resa ) Begär offert!!


Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

6000 kr/person