Medlemskap och Certifieringar

Medlemskap i MTM-föreningen för företag

7500 kr/år

Medlemskap i MTM-föreningen för enmans företag (konsult- och fåmansföretag )

Företag <10 medarbetare                                                             2000 kr

Företag 11-200 medarbetare                                                        3000 kr

Företag 201-500 medarbetare                                                     4000 kr

1000 kr/år

Medlemskap i MTM-förening för lärosäten

500 kr/år

Kostnad för Certifiering

En tekniker som genomgår en MTM- kurs får utbildningsmaterial och certifierings diplom.

Lärarens kostnader är exkluderade från ovanstående ( tid, hotell, resa ) Begär offert!!

Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

6000 kr/person

Medlemmar

 • Volvo Cars Group
 • AB Volvo GTO 
 • Scania CV AB
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Högskolan i Skövde
 • Husqvarna Group AB
 • H&D Wireless Sweden AB
 • IF Metall
 • Göteborgs Tekniska College
 • Teknikföretagen
 • Tekniska Högskolan i Jönköping
 • Kinnarps AB
 • Lernia Utbildning AB -Yrkeshögskola
 • Mycronic AB
 • Virtual Manufacturing Sweden AB
 • Swedish Lithauian Tools AB
 • BT Products AB
 • AC Floby
 • Solme AB
 • Prokon AB
 • VTPS
 • Quicke AB (Ålö AB, Jost-World AB)