Omställningseffektivitet

Ställtid har historiskt betraktats som en oväsentlig faktor eftersom dess inverkan på produktkostnaden förringats genom att den dividerats med partistorlek eller klassats som indirekt arbete.

Målgrupper
är

- chefer på
olika nivåer i produktionen

-produktionstekniker, kvalitetstekniker, konstruktörer, planerare, arbetsledare,
instruktörer

50,00 kr