https://www.mtmnorden.com

Omställningseffektivitet

Ställtid har
historiskt betraktats som en oväsentlig faktor eftersom dess inverkan på
produktkostnaden förringats genom att den dividerats med partistorlek eller
klassats som indirekt arbete.

Produktkostn = Mtrl
+ (Stycktid + Ställtid : Partistorlek) x Timkostnad. Ju större partistorlek
desto mindre inverkan i produktionskostnadskalkylen. Men stora partier betyder
långa köer.

Varor i produktion
ligger ofta och väntar (köar) upp till 95 - 98 % och förädlas bara 2-5 % av
tiden.

De större partierna
och köerna leder till besvärande låg flexibilitet och stor kapitalbindning i
varor både i produktion och lager. Ofta binds mer kapital i varor än
maskiner.

Ställtider kan ofta
reduceras till mellan 1/5 och 1/20. Denna bok beskriver hur man genomför en
praktisk metodik förbereder och genomför omställningseffektivisering samt hur
effekterna därav kan värderas.

Målgrupper
är

- chefer på
olika nivåer i produktionen

-
produktionstekniker, kvalitetstekniker, konstruktörer, planerare, arbetsledare,
instruktörer

212,00 kr