Kursmaterial i Klockstudie med Prestationsvärdering

120 sidor. Beskriver hur klockstudier och prestationsvärdering bör göras enligt MTM föreningens standard. 

Kursen är 3 dagar och kostar per deltagare 3000 kr + kostnader för lärare. Kursmaterial ingår.

450,00 kr