Vad är vi?

  • Ideell förening
  • Säkerställer korrekt användning av Elementära Tidsystem inom Norden
  • Utbildar inom Elementära Tidsystem, främst SAM-analys
  • Utbildar lärare inom Elementära Tidsystem, Tidsättning med Klockstudier med Prestationsbedömning
  • Konsultation inom frågor om tidsunderlag
  • Äger immateriella rättigheter till utbildningsmaterialen SAM-analys och Klockstudier med Prestationsbedömning (EUIPO Trademark)