MTM-föreningen i Norden

MTM-föreningen i Norden bildades 28 december 1955

Syfte och uppdrag: Standardisera kraven på elementära tidsystem utbildning, utbilda lärare i systemen och utfärda kunskapsintyg och certifikat efter genomgångna kurser.

Medlemmar:

Föreningens medlemmar är Företag, Utbildningsinstitut, Kommersiella konsulter