www.mtmnorden.com

Verksamhetsplan 2024-2026

Digitaliserade SAM-analyser, Nytt Ergo SAM, Utveckling av liknande funktionalitet för SAM-analys som AVIX egna elementartidssystem, Utveckling av certifiering av mjukvaror, SAM-analys lärare Klockstudie med Prestationsbedömning,  Lärare MPU, Storegate, Ekonomistyrning från offert till bankkonto, Utveckling av kursmaterial, Utveckla inslag och verktyg om hållbarhet och Cirkularitet inom metodarbete, SAM-analys spridning i Norden, AI som hjälpmedel för SAM-analyser

VIKTIGT att offert förfrågningar kommer till vår ADMINISTRATION  info@mtmnorden.com  så att våra tjänster fungerar hela vägen.                             Administrationen sköter alla kontakter!

Kontakt ordförande: veikko.turunen@mtmnorden.com
mobil +46 767 788 901

MTM föreningen i Norden är en ideell förening med uppgift att vara Nordens ledande inom standardisering och utveckling av metod och tidsättning för att maximera värdeökande tid av total tid som krävs i produktens framställning.  

Support till ditt företag

Beställ alltid Metod och Tidsmätning relaterade utbildningar och konsultation hos oss

info@mtmnorden.com

Teknisk rådgivning

Vi kommer gärna och besöker ditt företag för att diskutera metoder, tidsunderlag, tidssättning och de system eller verktyg vi tillhandahåller.

Kurser och utbud

Genom MTM förening har företagen tillgång till utbildning i MTM systemen och certifiering av tekniker.

Tidsdata Introduktion, SAM-analys, MPU, Klockstudier med Prestationsvärdering