https://www.mtmnorden.com www.mtmnorden.com

MTM-föreningen i Norden höll årsmöte 23/5 2022 på Chalmers tekniska högskola. Sedvanliga årsmöteshandlingar gicks igenom och styrelsemedlemmar valdes. Inga nya förtroendevalda valdes. Revisionsberättelse gav fortsatt förtroende till styrelsen.  

Kontakta ordförande: veikko.turunen@mtmnorden.com

MTM föreningen i Norden är en ideell förening med uppgift att vara Nordens ledande inom standardisering och utveckling av metod och tidsättning för att maximera värdeökande tid av total tid som krävs i produktens framställning.  

Support till ditt företag

Beställ ALLTID MTM relaterade utbildningar och konsultation hos oss

info@mtmnorden.com

Teknisk rådgivning

Vi kommer gärna och besöker ditt företag för att diskutera metoder, tidsunderlag, tidssättning och de system eller verktyg vi tillhandahåller.

Kurser och utbud

Genom MTM förening har företagen tillgång till utbildning i MTM systemen och certifiering av tekniker.

MTM Introduktion, EWD Introduktion, MTM Bas, MTM 1, MTM2, MTM-SAM, MTM-UAS, Klockstudier med Prestationsvärdering