SAM-kurs inkl. Kursmaterial och Certifiering per person

SAM-analys (Sekvensbaserad aktivitets- och metod analys för tidsunderlag.

Tillkommer lärararvoden och utgifter som fördelas mellan antalet studenter.

6 000,00 kr