https://www.mtmnorden.com

Produktivitetsprocesser

Den här boken
vänder sig till dig som söker kunskap, vägar och hjälpmedel för att öka
produktiviteten i din verksamhet. Du är antingen produktions- eller
verksamhetsansvarig, specialist som arbetar med produktionsfrågor, facklig
företrädare eller medarbetare som aktivt vill delta i
produktivitetsarbetet.

Boken beskriver
produktivitetsutveckling - från snäv fokusering på direkt arbete till en
helhetssyn som inkluderar alla anställda i såväl administration som produktion.
Lösningarna omfattar både organisations-, personal- och teknikutveckling. Boken
visar också hur en förändring kan göras både från ett affärsperspektiv och ett
processperspektiv.

Genom boken får du
kunskap om arbetsformer, koncept och metoder som gör det möjligt att genomföra ett framgångsrikt produktivitetsarbete. Teorierna kompletteras med ett urval av praktiska exempel från framgångsrika produktivitetsarbeten i olika företag.
Författaren beskriver även logiken och den bakomliggande strukturen i ett lyckat förändringsarbete.

Fraktkostnad tillkommer enl. Postnords priser

191,00 kr