MTM:s Grundrörelser

MTM:s
Grundrörelser

År 1948
publicerades boken "Methods - Time Measurement" i USA. Boken beskrev ett nytt
elementartidsystem för analys och tidsbestämning av manuellt arbete. 1962 utgavs
boken "MTM:s Grundrörelser" som ger avsevärt mera ingående beskrivningar av
grundrörelserna än "MTM-boken".

"MTM:s
grundrörelser" har utarbetats inom Svenska MTM-gruppen och dess förhoppning är
att boken ska bli en värdefull handbok för alla redan utbildade MTM-tekniker och
bidra till att definitioner, beskrivningar och förklaringar till MTM-systemets
grundrörelser får den enhetlighet som ur tillämpningssynpunkt är
nödvändig.

318,00 kr