Support inom metod och tidssättning

Kontakta +46 21 12 88 00 

Tidssättning med MTM systemen

MTM systemen är en internationell standard att sätta tid för alla aktiviteter i företaget.

Metod och metodförbättring

Metoden ger tiderna och metoden går alltid att förbättra. Vi klassar tiderna i värdeökande tid och icke värdeökande tid, när vi förbättrar metoden.

Tidssättning med klockstudier och prestationsvärdering

Inte fullt så noggrann som MTM systemen, men tillsammans med stoppur och prestationsvärdering fås tiderna tillräckligt rätta, speciellt i långa aktiviteter.

Vi förmedlar tekniska konsulttjänster

Vi tillhandahåller en resurs, som kan utbilda, ge råd och förmedla i konflikter på arbetsplatser gällande MTM systemen, tidssättning och andra tvister och oklarheter

GDPR

MTM föreningen I Norden har I enlighet med den nya lagen om personuppgifter (GDPR) vidtagit åtgärder för att rensa ut personuppgifter som inte är nödvändiga för vår verksamhet. Föreningen lagrar uppgifter om alla som är cerifierade lärare och tekniker I något av MTM-systemen samt kontaktpersoner på våra medlemsföretag.. Vi lagrar personuppgifter som personerna har lämnat samtycke till. Om du vill veta vilka uppgifter vi lagrar eller om du vill ta bort dina personuppgifter, hör av dig till: