Medlemskap och Certifieringar

Medlemskap i MTM-föreningen för företag

Första året är GRATIS, om man beställer en MTM-kurs hos oss

7500 kr/år

Medlemskap i MTM-föreningen för enmans företag (konsult- och fåmansföretag )

2500 kr/år

Medlemskap i MTM-föreningen för individer

500 kr/år

Medlemskap i MTM-förening för lärosäten

500 kr/år

Kostnad för Certifiering

En tekniker som genomgår en MTM-SAM, MTM-UAS, MTM1 eller MTM2 kurs får utbildningsmaterial och blåkort som bevisSamtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

6000 kr/person

Ansökan om medlemskap

Fyll I Meddelanderutan: Företag/Organisation, Organisationsnummer, Fakturaadress, Kontaktperson, Postadress, epost, webbadress,