MTM-Föreningen i Norden  

MTM Nordic Association

Välkommen till vår NYA HEMSIDA!! Bläddra neråt här eller I flikar och underflikar!!

Support till ditt företag

Beställ ALLTID MTM relaterade utbildningar hos oss

info@nordiskproduktivitet.com

Teknisk rådgivning

Vi kommer gärna och besöker ditt företag för att diskutera metoder, tidssättning och de system eller verktyg vi tillhandahåller.

MTM föreningen i Norden

Föreningen följer IMD:s (Internationella MTM Directorate) regler för MTM systemen och utveckling av dessa. 

Kurser och utbud

Genom MTM förening har företagen tillgång till utbildning i MTM systemen och certifiering av tekniker.

MTM1, MTM1 bas, MTM2, MTM-SAM, UAS, Klockstudier med Prestationsvärdering